Animals Without Limits(AWL) är en internationell, 100% voluntär stiftelse som bildades av Mia Mattsson-Mercer 1999. Syftet är framförallt att hjälpa djur i kris, kaos och krigsområ den, samt att utbilda människor, främst barn, till ökad förstå else för djurens situation.

AWL's arbete i Neapel består främst i att hjälpa hundarna på gatan att få mat och veterinärvård, försöka få en bättre tillvaro för dem i shelters och assistera överbelastad shelterpersonal. I samarbete med lokala veterinärer avmaskas, steriliseras och behandlas hundarna för att i de flesta fall kunna å tergå till gatulivet. En hund som är född och uppvuxen på gatan blir sk 'street-smart' och kan oftast leva ett gott liv om de får vara ifred. Värre är det för de familjehundar som lämnats där. De blir lätt offer för trafiken och har svårt att skaffa mat. I de fall skadorna bedöms som ej behandlingsbara och medför lidande för djuret, hjälper AWL till med avlivning under värdiga förhå llanden.

AWL samarbetar också med en del shelters, många voluntärer (från bla Sverige och USA) ställer upp på sin fritid för att rensa burar, tvätta och borsta hundarna, gå promenader och ge hundarna social träning. Den hundmat som skänks till shelters packas om i svarta säckar för att inte kunna säljas vidare. All hjälp sker med arbete och donerade saker som skålar, filtar, leksaker och godis till hundarna, aldrig med direkta pengar.

Det långsiktigat målet med arbetet i Neapel är att skapa en rehabiliteringsklinik/hospice för hundar som blivit utsparkade på gatan eller motorvägen för att dö (avlivning är en stor kostnad och det är en fattig region). Vi vill ge dessa hundar ett värdigt slut i lugn och ro med människor som bryr sig. Här skall gatuhundar kunna behandlas av veterinär och få eftervå rd och rehabilitering i en lugn miljö. Även hundar som av sjukdom, ålder eller andra skäl inte längre kan klara ett liv på gatan, ska här kunna leva sin sista tid i lugn och trygghet.

Neapels gatuhundar och shelters
I Italien får man enligt lag inte avliva friska hundar. Har man inte råd med veterinärkostnader när hunden blir sjuk eller gammal händer det att folk helt enkelt slänger ut dem på gatan. Även hundar med ägare går ofta fritt under dagen och då hundarna sällan är steriliserade, gör detta att antalet gatuhundar ständigt ökar. För att minska problemet samlas hundarna in i så kallade shelters, en slags hundgå rd för gatuhundar, myndigheterna betalar ca 3 euro per dag för hundens uppehälle så länge den hålls vid liv. Tyvärr används inte alltid dessa pengar till hundarnas bästa. I regionen Campania där Neapel ligger, finns ca 32.000 hemlösa hundar och ett 80-tal shelters.

Många shelters är ren affärsverksamhet, där hundarna hålls vid liv så länge det går till minsta möjliga kostnad. De får kanske mat 2-3 gånger i veckan, lever i trånga burar i sin egen avföring och släcker törsten med sin egen urin. Hundarna paras också medvetet för att få nya hundar att fylla på med. Eftersom det finns pengar att tjäna, är även den lokala maffian med i bilden. Dessa shelters är för hundarna endast ett väntrum på döden. Det finns också shelters som drivs av duktiga djurvänner som gör allt för att hundarna skall ha en dräglig tillvaro. De är dock ofta väldigt överbelagda eftersom många människor lämnar sina hundar där, ofta binds de fast i stängslet under natten. Ett shelter anpassat för 60 hundar kan plötsligt ha uppåt 90 att ta hand om.


info@animalswithoutlimits.se
Copyright 2010 © Kenny Tjärnberg