AWL sweden startade
hösten 2009 av några vänner till djurkommunikatören
Mia Mattsson / Mercer

AWL sweden's syfte är att stötta AWL ekonomiskt där de för tillfället verkar,för närvarande i Neapel i Italien.

Styrelsen består av
vice ordf/kassör Monica Ohlsson,
ledamöter Kenny Tjärnberg,
Ulla Linders, Pia Haake
och revisor Kate Silverek.

AWL Sweden är en helt idell förening. Vi har inga kontor eller administrativa kostnader och alla pengar som skänks går oavkortat till djuren.

Bli medlem du också och hjälp djuren till ett bättre liv !!


info@animalswithoutlimits.se
Copyright 2010 © Kenny Tjärnberg